Over Ons

Over Ons

Talentum Haagland is een intensief samenwerkingsverband tussen Octant, SCO Delft, PCPO Westland, Unicoz, Delftsche Schoolvereeniging  en Hogeschool Inholland voor het gezamenlijk opleiden en professionaliseren van het onderwijs. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor het opleiden en begeleiden van toekomstige en startende leraren. Iedereen levert daar vanuit eigen expertise een bijdrage aan. In de leertuinen is een intensieve tussen de Pabo en het werkveld zichtbaar en wordt er verbinding gezocht tussen theorie en praktijk. We blijven ons doorontwikkelen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs van nu. 

Leraarschap is een vak apart

Leraarschap is een vak apart

Het beroep leraar is een vak apart. Met gemiddeld 25 leerlingen in je groep, met allerlei achtergronden, sociaal-economische situaties en verschillende leerniveaus is het aan jou om hen tot leren en ontwikkelen te brengen. Dat dát een complexe taak is begrijpen wij als geen ander. Dat kun je niet zonder goede opleiding en begeleiding. Bij Talentum Haagland staat het leren in de praktijk daarom voorop. Wij creëren een situatie voor studenten waar de pabo niet de hoofdplek is. Daarom word je intensief begeleid door speciaal opgeleide en gecertificeerde mensen op jouw basisschool/opleidingsplek zelf. Daarnaast bieden wij onze studenten baangarantie én intensieve begeleiding na het afronden van de pabo als startende leerkracht. Want je ontwikkeling als leraar stopt nooit en is een kwestie van veel vlieguren maken onder goede begeleiding!

Aansluiting tussen theorie en praktijk

Onze studenten worden opgeleid in de praktijk, waarbij de pabo en basisscholen een gezamenlijk opleidingsinstituut vormen. De pabo is hierbij niet de hoofdplek, maar juist de basisschool waar de student een opleidingsplek heeft is leidend.

Intensieve begeleiding

Speciaal opgeleide en gecertificeerde mensen op onze basisscholen bieden de studenten met een opleidingsplek intensieve begeleiding, direct vanuit de praktijk. Zo versterken theorie en praktijk elkaar.

Baangarantie na je opleiding

Studenten die bij ons een opleidingsplek hebben of een zij-instroomtraject volgen bieden wij de garantie op een baan op één van de scholen van de stichting na het voltooien van hun opleiding.

Ondersteuning startende leraren

Wij weten dat veel leervragen zich pas voordoen op het moment dat je full-time voor de klas komt te staan na het afronden van je opleiding. Daarom bieden wij startende leraren een intensief, 3-jarig begeleidingstraject.

Ik heb waanzinnig veel respect voor leraren. Het is een VAK, met hoofdletters. Een leraar brengt een enorm diverse groep tot leren en ontwikkeling, dat is zó complex. Het is mijn passie om voor hen de best mogelijke ontwikkelomgeving te creëren.
Judith Rook, Algemeen directeur primair onderwijs SCO Delft