Vakdocent

Vakdocent

Ben jij nu vakdocent en wil je graag voor de klas komen te staan? Als je bijvoorbeeld gymleraar bent, heb je al de nodige didactische ervaring. Daarom kun je een verkort traject doen voor zij-instromers, waarbij je direct voor de klas komt te staan en hier ook voor betaald wordt. Ontdek hoe een traject van vakdocent naar leraar in het basisonderwijs er voor jou uit zou kunnen zien.

Het traject als zij-instromer

Het traject dat je volgt wanneer je als vakdocent (zij-instromer) het reguliere onderwijs in gaat is afgestemd op jouw situatie en ervaring. Je kunt de opleiding in 2 jaar doen maar het is ook mogelijk om er meer tijd voor te nemen. Zeker wanneer je de opleiding combineert met een gezin of andere bezigheden kan het zijn dat je iets meer tijd nodig hebt. Indien jouw huidige schoolbestuur de mogelijkheid voor het volgen van een zij-instroomtraject biedt, kun je vaak bij je huidige basisschool of een andere school die valt onder hetzelfde bestuur aan de slag. De basisschool betaalt het volledige opleidingstraject én je ontvangt salaris. 

Afbeelding 1

Toelating tot het zij-instroom traject

De basisschool meldt jou aan bij de Pabo. Vervolgens doen zij een geschiktheidsassessment. Toelatingseisen zijn in ieder geval dat je in de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bent geweest bij een lerarenopleiding en dat je in het bezit bent van hbo- of wo-diploma. Daarnaast is een eigenvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde (wiscat) onderdeel van het assessment. De uitslag hiervan is doorslaggevend voor de toelating tot het zij-instroomtraject. Deze procedure neemt enkele maanden in beslag. 

Praktijk & studie

Ben je toegelaten? Dan sta je in overleg met de basisschool twee tot drie dagen voor de klas en reserveer je één dag voor zelfstudie. In de omgeving Den Haag heb je bovendien één vaste lesdag per twee weken. Daarnaast krijg je een begeleider op school en een leercoach bij de pabo die jou gedurende het zij-instroomtraject begeleiden. Heb je na ongeveer twee jaar alles succesvol doorlopen? Dan behaal je je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs in de vorm van een getuigschrift zij-instroom. Besef dat het zij-instroomtraject een intensief traject is dat een groot beroep doet op jouw tijd en motivatie.

Ik zal al heel lang in het onderwijs als gymdocent maar wilde dat niet doen tot ik oud en grijs ben. Het ging toch een beetje kriebelen. Toen de mogelijkheid tot een betaald zij-instroomtraject zich voordeed heb ik deze met beide handen aangegrepen!
Wendy, zij-instromer pabo als voormalig vakdocent
Wendy doet een zij-instroom traject

Wendy doet een zij-instroom traject

Ik was al 15 jaar gymdocent op dezelfde basisschool. Ik wilde niet tot ik oud en grijs ben gymleraar zijn, op een gegeven moment hebben de kinderen dan ook iets vlotters nodig. De kinderen van de school waar ik werkte gingen me aan het hart en ik stond steeds vaker als invaller voor de klas. Toen ging het toch een beetje kriebelen. Het huidige zij-instroomtraject is mooi omdat je opleiding betaald wordt en je bovendien gewoon salaris ontvangt. Het vergt wel veel van je, qua tijdsinvestering, dat is iets om goed over na te denken. Zelf wist ik ongeveer wat me te wachten stond en ik vind het werk enorm leuk. Je weet waar je het voor doet, dus dan is het de pittige opleiding helemaal waard!